Czas zaprzeszły, ćwiczenia z francuskiego

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Czas zaprzeszły - ćwiczenia