błagam o przetłumaczenie!!!!!

Temat przeniesiony do archwium

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Jeśli ktoś byłby w stanie mi to przetłumaczyć byłbym ogromnie wdzieczny

Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
Wyrabiasz paluszki w "BIOGRANIE" czy jak?;)
Canal Désignation Kanał Oznaczenie
1 Erreur système / błąd systemu
2 Valeur capteur virtuel / wartość czujnika wirtualnego
3 Valeur capteur intérieur console / wartość wewnętrznego czujnika konsoli
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau / wartość temperatury zewnętrznej - czujnik zbiornika wody
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs / wartość temperatury zewnętrznej - czujnik zderzak
6 Valeur capteur soufflage inférieur / wartość czujnika nawiewu dolnego
7 Valeur capteur soufflage frontal / wartość czujnika nawiewu przedniego
8 Vérification affichage / wyświetlacz kontroli, kontrolki?
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température / wartość cyfrowa potencjometru zaworu wstecznego(?) temperatury
10 Consigne digitale clapet de température / cyfrowe sterowanie(?) zaworu temperatury
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné / cyfrowa wartość potencjometru powrotnego(?) zaworu klimatyzacji
12 Consigne digitale clapet air conditionné / cyfrowe sterowanie(włącznik) zaworem klimatyzacji
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage / cyfrowa wartość potencjometru wstecznego(?) zaworu ???/odszraniania, odladzania
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage / cyfowy sterownik(włącznik) zaworu ??? odszraniania
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage / cyfrowa wartość potencjometru wstecznego(?) zaworu powietrza nawiewanego
16 Consigne digitale clapet air de soufflage / cyfowy sterownik(włącznik) zaworu powietrza nawiewanego
17 Vitesse en km/h / prędkość w km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts) / wartość napięcia wentylacji (Volty)
19 Consigne tension ventilation (Volts) / sterownik(włącznik?) napięcia wentylacji
20 Valeur tension compresseur (Volts) / wartość napięcia kompresji (volty)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) / liczba przypadków bardzo niskiego napięcia (nie chwilowego??)
22 État de l'interrupteur haute pression / stan wyłącznika, przerywacza wysokiego ciśnienia
23 Nombre d'événements haute pression (volatile) / liczba przypadków bardzo wysokiego ciśnienia(chwilowego??)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) / liczba przypadków bardzo niskiego ciśnienia(nie chwilowego??)

cdn?

« 

Brak wkładu własnego