jak będzie "zapewnić start życiowy"

Temat przeniesiony do archwium
tylko proszę o start życiowy///:):):
dobry start życiowy....
un bon point de départ (dans la vie)
czasownik: assurer lub donner un bon..

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Nauka języka