, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie: Podaj formę żeńską przymiotnika rodzaju męskiego, uważaj na formy nieregularne.
poziom ćwiczenia: A1

  1. nouveau –

  2. américain –

  3. turc –

  4. russe –

  5. mauvais –

  1. quotidien –

  2. beau –

  3. sec –

  4. jeune –

  5. roux –

Więcej ćwiczeń dla :

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.