, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Przepisz podane zdania w czasie w czasie teraźniejszym ciągłym.

poziom ćwiczenia: A2

  1. Allo ? Salut Franc, je me réveille. Je .

  2. Mes parents se promenent. Mes parents .

  3. Je peux entrer ou tu te maquilles ? Je peux entrer ou tu ?

  4. Vous ne parlez pas au directeur. Vous au directeur.

  5. L’eau bout. L’eau .

  1. Je mets la table et tu essuies la vaisselle. Je la table et tu la vaisselle.

  2. Alice, bois-tu du café ? Alice, du café ?

  3. Est-ce que vous vous coiffez ? Est-ce que vous ?

  4. Tu ne te laves pas. Tu .

  5. Ne criez pas ! Je téléphone ! Je !

Więcej ćwiczeń dla :
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.