Czas teraźniejszy Présent progressif

Présent progressif czyli czas teraźniejszy ciągły jest używany, kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie robienia czegoś.

être en train de (au présent) + infinitif
czasownik être (w czasie teraźniejszym) en train de (w trakcie) + bezokolicznik
playJe suis en train de prendre mon petit déjeuner. Jestem w trakcie jedzenia śniadania.
playNous sommes en train de lire un livre. Jestesmy w trakcie czytania.
playIl est en train d'écouter la musique. On właśnie słucha muzyki.
playElles sont en train de regarder la télé. One są w trakcie oglądanie TV.
playVous êtes en train de faire vos bagages. Jesteście w trakcie pakowania się.

W zdaniu przeczącym ne ... pas otacza tylko czasownik être, en train de + infinitif jest na zewnątrz.

playJe ne suis pas en train de manger. Nie jestem w trakcie jedzenia.
playNous ne sommes pas en train de lire. Nie jesteśmy w trakcie czytania.
playIl n'est pas en train d'écouter la musique. On nie jest w trakcie słuchania muzyki.
playElles ne sont pas en train de regarder la télé. One nie są w trakcie oglądania TV.
playVous n'êtes pas en train de faire vos bagages. Nie jesteście w trakcie pakowania.
playTu n'es pas en train de te reposer. Nie jesteś w trakcie odpoczynku.

Pytania w czasie teraźniejszym ciągłym:

playNous sommes en train d'admirer la Tour Eiffel? Czy właśnie podziwiamy Wieżę Eiffel'a?
playEs-tu en train de répondre à ma question? Odpowiesz na moje pytanie?
playEst-ce que vous êtes en train de vous coucher? Czy właśnie kładziecie się spać?
playEst-elle en train de se maquiller? Czy ona właśnie robi sobie makijaż?
playÊtes-vous en train de préparer le dîner? Czy właśnie przygotowujecie kolację?
playSont-ils en train de regarder cette pièce de théâtre? Czy oni właśnie oglądają tę sztukę teatralną?

Czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym ciągłym są, tak jak inne czasowniki, w bezokoliczniku. Zmienia się tylko (wraz z osobą) zaimek zwrotny: me, te, se, nous, vous, se.

playJe suis en train de me coucher. Właśnie się kładę.
playIl est en train de se raser. On właśnie się goli.
playNous sommes en train de nous promener. Właśnie spacerujemy.
playTu es en train de te reposer. Własnie odpoczywasz.
playElles sont en train de se maquiller. One właśnie się malują.
playVous êtes en train de vous occuper de vos enfants. Właśnie zajmujecie się swoimi dziećmi.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Dziękuję za wyjaśnienia.:-)