, ćwiczenia z gramatyki francuskiej

Polecenie:

Tu es sorti avec la voiture - Tu as sorti la voiture.

poziom ćwiczenia: B1

  1. Mes amies   au magasin où je travaille.

  2. Quand elle m'a vu, elle   les escaliers quatre à quatre.

  3. Nous   dans la rue pour nous promener un peu.

  4. Quand j’étais à Paris, Catherine Deneuve   à côté de moi.

  5. C’est Nathalie qui   le chien ce matin.

  1. Range ta chambre, je te dis ! Maman, mais je l’   !

  2. Tu   avec la voiture ?

  3. Marc   médecin ? Quelle nouvelle !

  4. Nous   le week-end à la campagne.

  5. Nous   par de beaux villages de campagne.

Więcej ćwiczeń dla :
Komentarze (3)

Jeśli używamy czasownika ''passer'' jako przechodzić, przejeżdżać odmieniamy z ''être'' a jeśli w znaczeniu spędzać to z ''avoir''.
Jest kilka czasowników, które różnie się odmienia w zależności od znaczenia. Uproszczając jeśli ten czasownik dotyczy ruchu, przemieszczania się to z ''être'' a jak drugie znaczenie to z ''avoir''.
Podobnie jest z ''sortir'', które odmieniamy z ''être'' w znaczeniu wychodzić np.gdzieś i z ''avoir" w znaczeniu np. wyprowadzać psa.
Kilka innych to np: rentrer, descendre, montrer, retourner. ;)

W niektórych przypadkach odmienia się również z "etre", w zależności od znaczenia "passer". Tak samo sprawa ma się między innymi z "descendre" oraz "sortir" :)

"Passer" odmienia się z "avoir"! Karygodny błąd.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.