Proszę o przetłamaczenie - bardzo bardz proszę

Temat przeniesiony do archwium.
Brak wkładu własnego

Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

Bardzo proszę o przetłumaczenie:
Pour vendre dans l'Europe du nord, il faut soit être FAMI QS (système allemand)soit GMP (système hollandais). Maintenant en France toute les sociétés passent progréssivement à un des deux systèmes.
Donc c'est obligatoire pour la nouvelle société car le marché allemand est énorme.
En France, les services vétérinaires vont bientôt reconnaitre le FAMI QS comme norme, donc un jour cela va venir en Pologne.
Zeby sprzedawać w Europie północnej trzeba albo być FAMI QS(system niemiecki), albo GMP(system holenderski). Obecnie we Francji wszystkie stowarzyszenia (związki?- to moje pytanie, bo nie wiem dokładnie o co chodzi, a societe może być rozumiane i tłumaczone różnie)przechodzą sukcesywnie na jeden z tych dwóch systemów.
Więc dla nowych stowarzyszeń jest to obligatoryjne gdyż rynek niemiecki jest ogromny.
We Francji służby weterynaryjne uznają wkrótce FAMI QS za obowiązującą normę, więc pewnego dnia dotrze to też do Polski.
Tak jak moglam :)
Aby sprzedawać w Europie Północnej, trzeba być albo w systemie FAMI QS (system niemiecki) albo GMP (system holenderski). Obecnie we Francji wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą progresywnie na jeden z tych dwóch systemów. Jest więc to konieczne dla nowego przedsiębiorstwa ponieważ rynek niemiecki jest ogromny. We Francji, usługi weterynaryjne będą niedługo rozpoznawać FAMI QS jako norme, więc pewnego dnia to przybędzie do Polski.
Bardzo dziękuję za pomoc.

 »

Brak wkładu własnego