Pomocy

Temat przeniesiony do archwium

Brak wkładu własnego
Wpis zamieszczony (lub przeniesiony) do grupy "Brak wkładu własnego" oznacza, że autor wpisu nie zadał sobie trudu samemu spróbować poradzić sobie z zadaniem lub prośba o tłumaczenie została przepuszczona przez Google Translator. Jeśli ktoś z użytkowników forum ma czas i ochotę może odpisać na taki wpis ale jeśli takiej odpowiedzi nie będzie - nie ma co się denerwować - po prostu nikomu nie chce się odrabiać zadań za kogoś ;-)

Dlatego zachęcamy do własnych prób - szansa na odpowiedź jest znacznie większa.

1.
Uzupełnij dialog zaimkami celui-ci, celle-ci, ceux-ci, ceux-ci, celles-ci.

-Catherine, regarde ces deux cravattes. Je prends la bleue ou la rouge?
-Prends ....... elle va bien avec ton costume.
-Et tu penses que je peux mettre ces chaussures?
-......! Mais tu n'y penses pas! Ce sont des bottes, prends tes chaussures italiennes.
-Je vois que tu as préparé les CD à prendre chez Georges, je les prends tous?
-Non, prends seulement ......., il aime ce type de chansons.
-Tu penses que je peux lui montrer mes deux derniers tableux?
-Moi, personnellement j'aime surtout ......, l'autre n'est pas bon.
-Et on fait comment pour allez chez lui? On prend le taxi ou le bus?
-Mais qu'est que tu es indécis! Moi, j'y vais à pied!

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Brak wkładu własnego