JURIDICTION

Temat przeniesiony do archwium.
Juridiction – ogólne określenie organów, których zdaniem jest sądzić – juger – oraz orzekać – dire le droit, statuer.
Do grupy tej zalicza się: sądy – tribunal (n.m.), cour (n.f.) - oraz rady – conseil (n.m.)
Termin oznacza również właściwości, kompetencje - compétences (n.f.) - jurysdykcję sądu.

Kilka zwrotów:
clause (n.f) attributive de juridiction – klauzula jurysdykcyjna (klauzula umowy wskazująca sąd właściwy w przypadku sporu między stronami):
Przykład takiej klauzuli (zaczerpnięty z umowy francuskiej NDT SARL):
"Chaque partie convient irrévocablement (nieodwołalnie) que le Tribunal de Commerce de Lyon aura compétence exclusive pour entendre et résoudre tout procès, action et poursuites, et régler tout conflit, qui peuvent provenir du présent (niniejszy) Contrat ou en relation avec celui-ci."
conflit (n.m.) de juridiction – spór o właściwość sądu
pouvoir (n.m.) de juridiction – władza sądownicza
relever d'une juridiction – podlegać sądownictwu; należeć do jurysdykcji
saisir une juridiction (compétente) – odwołać się do (właściwego) sądu
juridiction saisie – sąd związany sprawą, która do niego wpłynęła

Rodzaje sądownictwa - przykłady:
juridiction administrative – sądownictwo administracyjne
~ d'appel - ~ apelacyjne
~ d'arbitrage - ~ arbitrażowe/rozjemcze
~ civile - ~ cywilne
~ commerciale - ~ handlowe
~ criminelle/pénale/répressive - ~ karne
~ de droit commun - ~ powszechne
~ pour mineurs/enfants - ~ dla nieletnich
~ fiscale/en matière fiscale - ~ skarbowe
~ maritime - ~ morskie
~ militaire - ~wojskowe

« 

Życie, praca, nauka

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie