Wymowa i odmiana Ważne !

Temat przeniesiony do archwium.
Potrzebuje przede wszystkim Wymowy i odmiany owych czasowników :
-etre
-avoir
-faire
-prendre
-vouloir
-ouvrir
-connaître
-finir
-pouvoir
-devoir
-voir
"google"...? "Translate" może...? "Wkład własny"?
Mniej więcej w ten sposób:
-etre [etr]
-avoir [awłar]
-faire [fer]
-prendre [prądr]
-vouloir [wulłar]
-ouvrir [uwrir]
-connaître [konetr]
-finir [finir]
-pouvoir [puwłar]
-devoir [dewłar]
-voir [włar]
Aha, odmianę masz tutaj we wszystkich możliwych czasach:
http://pl.bab.la/koniugacja/francuski/pouvoir

« 

Inne

 »

Pomoc językowa