Proszę o sprawdzenie spr. ważna

Temat przeniesiony do archwium
Choisissez les photos vous voulez obtenir?
Wybierz zdjęcia, które chcesz dostać?

"DZIĘKI ZA WYROZUMIAŁOŚĆ"
Choisissez les photos, que vous voulez obtenir.

Je vous remercie de votre bonté. ( Dzięki za pańską uprzejmość).
:-))

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Brak wkładu własnego