Recenzja spektaklu.

Temat przeniesiony do archwium.
Miałem opisać spektakl na którym byłem: fabułę, a następnie napisać swoją opinię.

Moje amatorska praca, proszę o wyrozumiałość, jest debiutantem. ;)
Il y a deux semaines, j'étais en voyage à Varsovie. Nous sommes allés au théâtre "Théâtre dramatique" (qui est en Le Palais de la Culture et de la Science), de voir le spectacle "Le jeune Staline".
Un conte dans le rythme de la danse rapide géorgien. Le jeune révolutionnaire, poète et soi-disent prêtre dans la lutte pour la justice, remonte aux méthodes brutales.
Explosions, audacieuse évasions, les voyages sur un faux passeport décrit son chemin vers le succès. Quand l'idéaliste change à acteur politique?
Nouvel art de Tadeusz Slobodzianek, inspiré par les événaments de la vie du jeune Staline, se déroule durant l'année en Géorgie, Vienne, Cracovie, et á Londres lorsque la vieille Europe est déjà terminée, et la nouvelle n'a pas encore commencé. L'auteur montre l'hinterland et un hèros de la révolution, qui lui soumet la réalité.
À mon avis le spectacle à été très difficile à comprendre. Il y avait beaucoup de moments où nous pourrions perdre le fil. Mais malgué un certain nombre d'incompréhensibilité, le montrer a été très porfaitement affiné. Je recommande á tous ceux qui s'intéressent à l'histoire.
Jeśli komuś się przyda, tłumaczenie polskie:
Dwa tygodnie temu, byłem na wycieczce w Warszawie. Byliśmy w teatrze "Teatr dramatyczny" (który znajduje się w Pałac kultury i nauki), żeby zobaczyć przedstawienie "Le jeune Staline".
Opowieść w rytmie szybkiego gruzińskiego tańca. Młody rewolucjonista, poeta i niedoszły (rzekoky) ksiądz w walce o sprawiedliwość, sięga po brutalne metody.
Wybuchy bomb, brawurowe ucieczki, podróże z fałszywym paszportem opisują drogę do sukcesu. Kiedy idealista zmienia się w politycznego aktora?
Nowa sztuka Tadeusza Slobodzianka, inspirowana wydarzeniami z życia młodego Stalina, rozgrywa się w ciągu roku w Gruzii, Wiedniu, Krakowie i Londynie, kiedy stara Europa się skończyła,ba nowa jeszcze się nie rozpoczęła. Autor pokazuje zaplecze i bohatera rewolucji, który podporządkowuje sobie rzeczywistość.
Moim zdaniem spektakl był bardzo trudny do zrozumienia. Było wiele momentów, gdzir mogliśmy zgubić wątek. Ale pomimo licznych niezrozumiałości, przedstawienie było prefekcyjnie dopracowane. Polecam wszystkim którzy interesują się historią.
"Théâtre dramatique" > z zasady nie tłumaczymy nazw własnych
(qui est en Le Palais > en le - nigdy przenigdy
de voir > de nie
danse rapide géorgien. > szyk + ustalamy rodzaj
et soi-disent > ort.
remonte aux méthodes brutales. > remonte nie
audacieuse évasions > odwrotnie + ustalamy licz.
sur un faux passeport > sur nie
Quand l'idéaliste change à acteur politique? > gram. pytania + polecam devenir
Nouvel art > sztuka, ale nie ta sztuka
événaments > ort.
en Géorgie, Vienne, Cracovie, > en Vienne i Cracovie?
et á > à
Europe est déjà terminée > dziwnie to brzmi, po polsku też
l'hinterland > ?
qui lui soumet la réalité. > tak nie
à été > ort
nous pourrions > moglibyśmy
malgué > ort.
un certain nombre d'incompréhensibilité > tak nie + un certain nombre nie znaczy liczny
le montrer a été très porfaitement affiné. > niezrozumiałe
Je recommande > musisz powiedzieć co
á > à

i parę innych,
ale tak poza tym to nieźle.
qui est en Le Palais > qui est situé dans Le Palais
de voir > pour voir
danse rapide géorgien > danse géorgienne rapide
et soi-disent > soi-disant
remonte aux méthodes brutales. > affeint aux méthodes brutales
audacieuse évasions > évasions audacieuses
sur un faux passeport > avec un faux...
Quand l'idéaliste change à acteur politique? > Lorsque l'idéalistw devient à acteur politique?
Nouvel art > nouvelle pièce
événaments > événements
en Géorgie, Vienne, Cracovie, > tu nie wiem gdzie mam błąd,
et á > à
Europe est déjà terminée > usunąłem déjá i jakoś to wygląda.. :)
l'hinterland > zmieniłem na coulisses
qui lui soumet la réalité. > qui se soumet la..
à été > a été
nous pourrions > nous avons pu (?)
malgué > malgré
un certain nombre d'incompréhensibilité > des nombreuses obscurités (ambiguités)
le montrer a été très porfaitement affiné. > zmienilem tylko montrer na représentation
Je recommande > je recommande le spectacle à tous ceux..
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC, wiele mi to dało.
affeint aux méthodes brutales > erreur 404

Quand l'idéaliste change à acteur politique? > Lorsque l'idéalistw devient à acteur politique?

change en
a devient z kolei bez à
+ kwestia gram. - przydałaby się inwersja tutaj

en Géorgie, Vienne, Cracovie, > tu nie wiem gdzie mam błąd,
jeśli pomijasz prepozycję, to sugerujesz, że będzie taka sama jak ostatnio użyta, a jak dobrze wiesz, en nie możesz użyć w przypadku miast

nous pourrions > nous avons pu (?) > on pouvait np.?

le montrer a été très porfaitement affiné. > zmienilem tylko montrer na représentation
to mam nadzieję, że zmieniłeś też rodzajnik
porfaitement
z très daje pleonazm

> BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC, wiele mi to dało.

niezamaco

« 

Życie, praca, nauka

 »

Pomoc językowa