Pilne, proszę o pomoc:)))

Temat przeniesiony do archwium.
Hejka, czy ktoś może mi powiedzieć czy dobrze to sobie przetłumaczyłam?:) i w razie czego coś poprawić? :)

Tematem mojej prezentacji jest życie i twórczość Emila Zoli. Zacznę od życia pisarza, następnie omówię kilka jego dzieł. Na koniec wspomnę o kierunku z którym autor był związany. -->>> Le thème de mon exposé est la vie et l'œuvre d'Emile Zola. Je vais commencer par la vie de l'écrivain, alors je vais discuter de certaines de ses œuvres. A la fin de la mention dont l'auteur est impliquée.
Brak wkładu własnego. Tłumaczenie maszynowe.
tak to prawda, ale mam duże problemy z francuskim i po prostu sobie nie radzę :(

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia