Bardzo proszę o pomoc! Praca na jutro

Temat przeniesiony do archwium.
Błagam o pomoc. Potrzebne mi sprawdzenie pracy na francuski. Zdania muszą być w czasie imparfait.


J'aimais aller à l'école. Ce fut un grand moment. Chaque matin, je l'ai acheté du pain dans la boutique de l'école. Uwialbiałam polonais et français. Ce sont les leçons les plus cool. À l'école, il était toujours propre et agréable. Tout le monde était un ami à vous-même. Quand j'oublié les devoirs de quelqu'un que je pourrais toujours être écrit. Dagmara fait les meilleures notes dans la classe, et Claudia avait la plus belle écriture. Ola me souvent amusé dans la salle de classe.

W komentarzu oryginal
Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. To był wspaniały czas. Codziennie rano kupowałam bułki w szkolnym sklepiku. Uwielbiałam język polski i język francuski. To były najfajniejsze lekcje. W szkole zawsze było czysto i ładnie. Każdy był dla siebie przyjacielem. Gdy zapomniałam o pracy domowej, zawsze mogłam od kogoś ją spisać. Dagmara robiła najlepsze notatki w całej klasie, a Klaudia miała najładniejszy charakter pisma. Ola bardzo często rozsmieszala mnie na lekcjach.