Prosba o pomoc - tłumaczenie :]

Temat przeniesiony do archwium.
Exemple type d'une reconversion réussie, le musée d'Orsay a été aménagé dans l'ancienne gare d'Orsay,construite par Victor Laloux et inaugurée en 1900 au moment de l'exposition universelle. Après avoiraccueilli les premiers trains à traction électrique, victime du progrès, la gare a mis fin à ses activitésen 1939. Inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques et classée en 1978, la gare estdevenue musée. Ouvert en décembre 1986, ce musée pluridisciplinaire est consacré à l'ensemble de laproduction artistique de 1848 à 1914. Peintures, pastels, sculptures, mobilier et objets d'art, photographieet objets documentaires traduisent la richesse et la diversité de cette période.

A superb example of a successful reconversion, the musée d'Orsay was redeveloped in the old Gare d'Orsay, built by Victor Laloux and inaugurated in 1900 for the Universal Exhibition. After having received the first electric trains, the station was closed in 1939, the victim of progress. It was registered as a listed building in 1978. The museum was opened in December 1986 and was dedicated to all artistic production from 1848 to 1914. Paintings, pastels, sculptures, furniture and objets d'art, photography and documentary objects reflect the richness and diversity of this era.
czyżby zadanie domowe? tak bez słowa proszę? ani bez linku strony, z której to wzięłaś?
Tłumaczenie nie jest zadaniem domowym. Tekst dostalam od nauczycielki, wiec nie wiem skad pochodzi. Moim zadaniem jest tylko prezentacja tematu, czyli wykucie tego tekstu na blache...chcialabym w miare dokladnie wiedziec o czym mowie, a sama z tlumaczeniem sobie nie poradzilam :/rnrnA tak na marginesie prosba jest w tytule...
Wspaniały przykład udanego przekształcenia- muzeum Orsay było urządzone w starym dworsu Orsay, skonstruowane przez Wikora Laloux i zainaugurowane w 1900 w czasie powszechnej ekspozycji. Po dopuszczeniu do jazd pierwszych pociągów elektrycznych został w 1939zamknięty dworzec-ofiara postepu. Zapisany do uzupełniającego (dodatkowego) wykazu zabytków historycznych oraz sklasyfikowany w 1978, dworzec stał się muzeum. Otwarty w grudniu 1986, został poświęcony dla wszystkich wytworów artystycznych od 1848 do 1914. Obrazy, [pastele?], rzeźby, meble i dzieła sztuki, zdjęcia i przedmioty dokumentalne tłumaczą bogactwo i rozmaitość tego okresu.