-by

Temat przeniesiony do archwium.
"Czy mi pomagał, gdy płakałam ?"

Est- ce m'a t-il aidé quand je pleurais ?

w trybie warunkowym , czy pisze się :

Czy mi pomagałby , gdyby płakałam ?"
w czasie przeszłym: "czy pomógł mi, gdy płakałam?"
w trybie warunkowym: "czy pomógłby mi, gdybym płakała?"
"Czy mi pomagał , gdy płakałam ?

Est-ce ce qu'il m'aidait .... -poprawne ?
tak.

uwaga: nie ma spacji przed przecinkiem.
Cytat: cilka
Est- ce m'a t-il aidé quand je pleurais ?
Zobaczyłam -sorry, ale za póżno : już nie mogę poprawić .

Est-ce qu'il m'a aidé ?

lub

M'a t-il aidé.... ?

Zrobyłam mieszanie.
;-)
czy pomógłby mi, gdybym płakała?"

czy tłumaczy się :

Ets-ce qu'il m'aiderait si je pleurais ? (Tryb warunkowy teraźniejszy)

lub

Est-ce qu'il m'aurait aidé si je pleurais ? (Tryb warunkowy przyszły)
Temat przeniesiony do archwium.

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia