Błagam o przetłumaczenie sentecji

Temat przeniesiony do archwium
1.Jedyna taka
2.Kocham życie
3.Moja droga życia
4.Wyjątkowy styl/sposób życia
CHODZI O SENTENCJE NA TATUAZ