Bardzo proszę o przetłUmaczenie kilku zdań.

Temat przeniesiony do archwium.
Mieszkam na ..., więc moja droga na uniwersytet jest bardzo krótka. Dojście na wydział prawa zajmuje mi tylko 5 minut. Wychodzę z bloku i skręcam w lewo, a następnie idę prosto. Mijam zakład fryzjerski. Później przechodzę przez pasy i znów idę prosto aż do kolejnego skrzyżowania. Przechodzę przez następne pasy, mijam ulicę Grunwaldzką dalej idąc prosto. Obok kawiarni Coffe Book skręcam w prawo. Idę schodami w górę, a później znów prosto i już jestem na uniwersytecie.

Będe bardzo wdzięczna za przetłumaczenie ;)

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa