Bardzo proszę o pomoc!!!

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o przetłumaczenie kilku słówek:
- un jour saurant
- nous fondrons
-les piques
- les sabres
- des herses
I jedno zdanie:
Faites que ce temps viene!
Dziękuję!!!

 »

Pomoc językowa