proszę o sprawdzenie poprawności tłumaczenia:)

Temat przeniesiony do archwium
hej proszę o sprawdzenie tych 2 tłumaczeń jest to sprawa trochę pilna(piątek):D tłumaczenia są robione z polskiego na francuski

WIEŻA EIFFLA
To arcydzieło inżyniera Gustawa Eiffla - jest symbolem Paryża. Wzniesiona została w 1889 roku przy okazji Wystawy Światowej a jej wymiary to 320m. wysokości i 7000 ton wagi, które spoczywają na czterech ogromnych filarach. Zwiedzający mają dostęp do trzech kolejnych platform widokowych wieży na wysokości 57, 115 i 274m. Przy dobrej pogodzie widok z wieży rozciąga się nawet na odległość 70km.
TŁUMACZENIE:
La Tour Eiffel est ingénieur Gustaw Eiffel de chef d'oeuvre- c'est symbole Paris. C’est bâti en 1889, propos l’exposition mondial, ét elle a 320 mètres haut ét 7000 tonnes de poids, lequel se repose sur quatre piliers énormes. Les visiteurs ont accès à trois plateformes de vues à altitude 57, 115 ét 274 mètres. Quand le temps est beau regardez de l'envergure de tour même sur la distance 70 kilomètres.

ŁUK TRIUMFALNY
Na środku Placu de Gaulle wznosi się majestatyczna bryła Łuku Triumfalnego. Jego budowę rozpoczęto w 1806 roku, ukończono zaś w 1863r. Mierzy 50m. wysokości i 45 m. szerokości. Został on wystawiony ku czci i chwale armii francuskiej zgodnie z wolą Napoleona I. Ściany łuku zdobią płaskorzeźby, z których najpiękniejszą i najbardziej znaną jest widniejąca po prawej stronie patrząc od Pól Elizejskich, tak zwana Marsylianka przedstawiająca wymarsz ochotników w 1792r. W 1920 roku pod Łukiem Triumfalnym umieszczono Grób Nieznanego Żołnierza.
TŁUMACZENIE:
Au centre la place de Gaulle éleve majestueux l’Arc de Triumphe. C’est architecture très importante d'élément de Paris. Sa le chantier commencer en 1806 ans ét finir en 1863 ans. Il a 50 mètres haut ét 45 mètres à travers. C’est construit en l’honneur de français armée selon la volonté de Napoléon Ier. Les murs d'Arc de Triumphe ornemente le reliefs, dont le plus beau et le célèbre est le relief Le Départ des Volontaires de 1792 (dit La Marseillaise). En 1920 ans sous Arc de Triumphe a placé la tombe du Soldat inconnu.

« 

Kultura i obyczaje

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia