zaimki

Temat przeniesiony do archwium.
Witam jak odpowiedzieć na pytanie stosując zaimki w funkcji dopełnienia bliższego
Est-ce que vous prenez votre petit déjeuner le matin?
Proszę o pomoc nie rozumie tego tematu
Est-ce que vous LE prenez le matin?
Odpowiedź: Oui, je le prends le matin.

Z zaimkami chodzi o to, żeby nie powtarzać kilkakrotnie tego samego.
W przypadku dopełnienia bliższego
le - zastępuje rzeczowniki rodzaju męskiego np. Je le vois -> Widzę go
la - rzeczowniki rodzaju żeńskiego np. Je la vois -> Widzę ją
l' - rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego w przypadku gdy czasownik rozpoczyna się od samogłoski np. Je l'invite -> Zapraszam go lub Zapraszam ją
inviter zaczyna się od "i" czyli od samogłoski
les - rzeczowniki w liczbie mnogiej np. Je les vois -> Widzę ich

W jęz. polskim jest podobnie, np. mamy następującą sytuację:

- Kupiłeś bilety na koncert?
- Jeszcze nie, kupię bilety na koncert jutro.

Odpowiedź brzmi trochę dziwnie, nie sądzisz? Raczej odpowiedzielibyśmy: "Jeszcze nie, kupię je jutro", co brzmi o wiele bardziej naturalnie. "Je" w tym przypadku zastępuje "bilety na koncert".

W francuskim również odpowiadając, zastępujemy zaimkami pewne elementy wypowiedzi, właśnie po to, by nie się nie powtarzać, by nasza odpowiedź brzmiała naturalnie.

I jeszcze jedna sprawa: kiedy mamy do czynienia z dopełnieniem bliższym?
Wtedy kiedy rzeczownik łączy się z czasownikiem bezpośrednio, bez żadnego przyimka np.
inviter quelqu'un - zaprosić kogoś
prendre quelque chose - wziąć coś, brać coś
voir quelqu'un/quelque chose - widzieć kogoś/coś
ouvrir qqch - otwierać coś
regarder qqch - oglądać coś
lire qqch - czytać coś itd.

Przeciwieństwem jest dopełnienie dalsze - tu rzeczownik łączy się z czasownikiem za pomocą przyimka np.
téléphoner à quelqu'un -> telefonować DO kogoś
parler à quelqu'un -> rozmawiać Z kimś, mówić DO kogoś

I tak np.
écrire une lettre - pisać list -> "une lettre" będzie dopełnieniem bliższym bo łączy się bezpośrednio z czasownikiem "écrire"
écrire à Tomek (pisać do Tomka) -> dopełnienie dalsze bo pojawia się przyimek "à"

Ale uwaga:
Polskie dopełnienie bliższe nie zawsze pokrywa się z francuskim np.
pytać kogoś (w jęz polskim bez przyimka więc dopełnienie bliższe) -> demander à quelqu'un (w jęz. francuskim mamy do czynienia z przyimkiem "à" więc z dopełnieniem dalszym)
ofiarować komuś (dop. bliższe) -> offrir à qqn (dop. dalsze)

Mam nadzieję, że trochę pomogłam, a przynajmniej że nie namieszałam za bardzo :)
Pozdrawiam ciepło!
dzięki serdeczne muszę posiedzieć trochę nad tymi zaimkami
Pozdrawiam
Nad polskim rowniez troche posiedz.

rozumieMMM
Nie rozumiem możesz jaśniej?
Temat przeniesiony do archwium.

 »

Pomoc językowa