"dans" a "en" jako "w"

Temat przeniesiony do archwium.
Bry.
Chciałbym wiedzieć, kiedy stosuje się wyżej podane spójniki. Wiem, że oba mogą oznaczać "w", ale kiedy się używa "dans" a kiedy "en"?

Jeżeli to możliwe, moją drugą sprawą jest spójnik "sur" - z moich przypuszczeń oznacza kierunek podróży, ale chciałbym wiedzieć dokładniejsze informacje.
"dans" http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/dans/
Je suis dans le train. J'entre dans le grenier.
J'arrive dans une heure
Dans ce cas précis............
Ils travaillent dans l'informatique.
Ca doit coûter dans les 200 euros.

"EN" http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/en/

"sur" - sur la table ,tourner sur la gauche,marcher sur Paris
marcher sur Paris , c'est au sens militaire (une armée marche sur Paris )

marcher dans Paris = se promener dans Paris
Je jeszcze dodam jeszcze następujące rzeczy.

En
- używamy w przypadku państw lub regionów rodzaju żeńskiego, gdy mówimy ogólnie:
w Polsce - en Pologne (gdyż jest "la Pologne")
we Francji - en France
na Mazurach - en Mazury

Dans - możemy użyć w przypadku państw, gdy to państwo jest określone jakimś epitetem, np.
- Dans la France moderne (W nowoczesnej Francji)
- Dans la France en crise (we Francji będącej w kryzysie)

To samo jest w przypadku miast:
à Paris - w Paryżu
dans le Paris du XXe siècle - w Paryżu 20 wieku.

Pozdrawiam :)
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, szczególnie tę ostatnią.
Nie zrozumiem jedynie na przykładzie jeszcze.
Uczę się francuskiego dopiero kilka miesięcy w szkole (nasza pani uczy tak jakoś.. sucho), a w następnym roku jadę do Paryża.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia