Własny tekst - pomoc.

Temat przeniesiony do archwium.
Witam. Mam do zrobienia lekturę na francuski, jednak jestem na bardzo podstawowym poziomie. Postarałem się ułożyć jakoś swoje zdania nt. Małego Księcia i chciałbym zapytać co poprawić przed prezentacją.

Je tiens à présenter un livre le ,,Petit Prince’’ (chciałbym zaprezentować książkę Mały Książę). Le livre a été écrit par Antoine de Saint – Exupery (książka została napisana przez…). Le narrateur qui est pilote a une panne dans le désert du Sahara(narratorem jest pilot, który miał wypadek na sahrze). Le livre raconte l'histoire d'un prince qui habite sur la planète avec la rose (książka opowiada historię o księciu który mieszka na planecie z różą). Un astéroïde appelé B612 (asteroida nazywa się B612). La planète est petite (planeta jest mała). Le Petit Prince garde la rose mais la rose est capricieux (książe broni róży ale róża jest kapryśna). Il décide laisser la planète parce que il est désappointé (decyduje się opuścić planetę, ponieważ jest rozczarowany). Il recontre différentes personnes (spotyka różne osoby). Par example: le roi ou géographe (na przykład króla albo geografa). Il decide visiter la planète terre (decyduje się odwiedzić planetę ziemia). Il a gros différent sentiments (ma wiele różnych przemyśleń). Il visite intéressant endroits et il change de vues (odwiedza wiele interesujących miejsc i zmienia swoje poglądy). Il regarde le monde different à présent (postrzega teraz świat inaczej). Il visite par example un jardin plein de roses (odwiedza na przykład ogród pełen róż). Il realise il a triché (uświadama sobie, że był oszukany). Puis le Lenard dire d’amour et l'amitié (Później list opowiada o miłości i przyjaźni). Finalement, il arrive le désert en Afrique où il connaît un pilote (wreszcie przybywa na pustynię w afryce, gdzie poznaje pilota). Nous voulons trouver un puits, parce que nous sommes assoiffé (chcą znaleźć studnię, ponieważ są spragnieni). Le petit prince veut retour à maison (mały książe chce wrócić do domu). Il se sent responsable de la fleur (czuje się odpowiedzialny za kwiat). C'est égal, il doit mourir qui revoir la rose retour sur son planète (jednak musi umrzeć żeby zobaczyć różę i wrócić na swoją planetę). Le viper tuer prince (żmija zabija księcia). Il enterndre son faute (rozumie swój błąd). Il a heureux maintenant (jest teraz szczęśliwy). C'est égal, il sais que le pilote en attente pour lui (jednak wie, że pilot na niego czeka). En vain (nadaremnie).

Bardzo proszę o pomoc bo pozwoli mi to zacząć już się tego uczyć:) Pozdrawiam.
Cytat: mentor921
Antoine de Saint – Exupery - pisownia
habite sur la planète avec la rose - une i une
la rose est capricieux - uzgadniamy rodzaj
Il décide laisser la planète - zostawić?
Il recontre - ren..
(na przykład króla albo geografa)?? - po francusku brzmi tak samo koślawo jak po polsku
Il decide - ORT i + DE
Il a gros différent sentiments - niezrozumiałe
Il visite intéressant endroits - szyk + gram.
et il change de vues - bof...
Il regarde le monde different à présent - to jest przymiotnik
Il visite par example - ORT
Il realise il a triché (uświadama sobie, że był oszukany) - "że oszukał"
. Puis le Lenard dire d’amour et l'amitié (Później list opowiada o miłości i przyjaźni). OJOJOJOJ ... chyba nie czytałeś, co?
Je tiens à présenter (le livre intitulé) ,,Le Petit Prince’’.
Il a été écrit par Antoine de Saint–Exupéry.
Le narrateur est pilote qui a un accident dans le désert du Sahara.
Le livre raconte l'histoire d'un prince qui habite sur une petite planète avec une rose.
L'astéroïde s'appelle B612.
Le Petit Prince s'occupe de la rose, mais elle est (très) capricieuse.
Deçu par le comportement de la fleur, il décide de quitter sa planète.
Il rencontre de différentes personnes, par exemple un roi ou un géographe.
Puis, il se décide à visiter la Terre.
...
Dziękuję za pomoc i chciałem poprawić sam część zdań tylko nie wiem czy dobrze.

Il decide visiter la plenete terre <- jak są dwa czasowniki obok siebie to co się tam powinno wstawić?

Il a gros different sentiments
Il regarde le monde different actuel
Il realise Il a ete triche
Nous voulons trouver en puits, perce que nous sommes assoiffe
Il se sent responsable de la fleur
Le petir Prince veut retour a maison
le viper tuer de prince

Nie mam francuskich znaków, ale czy tak będzie ok?
wszystkie francuskie znaki znajdują się nad polem tekstowym.

« 

Życie, praca, nauka