Zadanie

Temat przeniesiony do archwium
Czy to tłumaczenie jest dobre? Jeżeli nie to czy może ktoś poprawić błędy bo ja nie mam pojęcia jak to zrobić? :C Z góry bardzo dziękuje za pomoc.

Strażak musi być odważny, bo jego zawód jest niebezpieczny.
-Un pompier doit être courageux, parce que son métier est dangereux.

Sportowiec musi być wysportowany,bo jego zawód wymaga sprytu i zwinności.
-L'athlète doit être athlétique, parce que sa profession exige la ruse et l'agilité .

Nauczyciel powinien być inteligentny i wykształcony ponieważ musi przekazać wiedze uczniom.
-L'enseignant doit être intelligent et éduqué parce qu'ils doivent transmettre des connaissances aux élèves .

Lekarz powinien być opanowany,wyrozumiały,miły,cierpliwy i uśmiechnięty,by nieść pomoc chorym ludziom.
-Votre médecin doit être calme , pardonner , gentil, patient et souriant , afin d'aider les personnes malades .


Aktor powinien umieć wcielić się w każdą role,pokazywać uczucia i pamiętać swoją kwestię ponieważ ten zawód wymaga wielu poświęceń i dobrej pamięci.
-L'acteur devrait être en mesure de jouer les rôles de chaque , montrer de l'affection et de se souvenir de ses lignes parce que cette profession exige beaucoup de sacrifices et une bonne mémoire .


Trener personalny musi być wyrozumiały,powinien korygować błedy i motywować swojego podopiecznego do dalszego działania.
-Entraîneur personnel doit être indulgent devrait corriger les erreurs et de motiver sa pupille de poursuivre l'action .

« 

Egzaminy

 »

Życie, praca, nauka