Literatura francuska

Temat przeniesiony do archwium.
Być może przychodzi komuś na myśl francuski pisarz, poeta, bohater literacki, który żył w samotności, a mimo to był szczęśliwy? Chodzi o samotność pozytywną, twórczą, która inspiruje... Bardzo proszę o pomoc w znalezieniu przykładów.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa