UMCS lingwistyka stosowana

Czy na lingwistyce stosowanej w Lublinie na UMCS język francuski jest od podstaw?

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia