transkrypcja i zdanka

Temat przeniesiony do archwium.
Czy ktoś pomoże?
[ilkœjdeglajœl]
[3lmœ.Rdepœpœ:r]
[ilEtuzwajo] -o przereślone
[ilkœjdezœjE]
[k3lSalœ:R]