Poprawienie błędów - PILNE !

Temat przeniesiony do archwium
Cześć,mógłby mi ktoś,to przejrzeć i poprawić błędy w tłumaczeniu na język francuski. Z góry dziękuje ; )

Madame,
compte tenu de l'offre éducative de votre école, je tiens à présenter une demande de FS catégorie des étudiants. Je pense que remplit parfaitement les conditions requises pour réussir le recrutement.
Je suis diplômé de l'école primaire n ° 1 po Princes de Pszczyna Pless, où il a obtenu en 2009. En Juin de cette année se terminera l'éducation à l'école publique n ° 1 à Pszczyna. Au cours de l'étude a essayé de faire de notre mieux et najsumienniej s'acquitter de leurs devoirs, et a montré une attitude active de l'étudiant. Compte tenu de "soutien scolaire Cercle de Caritas pour aider les gens qui attendent en particulier les enfants handicapés du monde Pszczyna et pupille de la" l'adoption de la distance "- les jeunes Africains qui veulent poursuivre leurs études.
J'ai essayé d'améliorer leurs compétences en participant au programme «Jeune entrepreneur» qui a réussi à obtenir un certificat. Merci à lui je suis devenu plus opérationnel, organisé et j'ai eu l'occasion d'améliorer leurs compétences en coopération groupe.
Son avenir professionnel, je tiens à associer à la traduction de la langue française, de sorte que les trois dernières années, j'ai appris à l'école. Je sais que dans l'école, vous aurez pleinement l'occasion pour le développement ultérieur. En outre, apprennent aussi l'anglais, et dans l'avenir, je tiens également à employer la langue italienne.
J'espère que mon personnage et sa capacité à répondre à vos attentes. Je serai très reconnaissant de l'occasion pour présenter ma candidature lors d'une conversation directe.

Gdyby była potrzebna polska wersja:

Szanowna Pani,
po zapoznaniu się z ofertą edukacyjną Pani szkoły, chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na uczennicę klasy FS. Sądzę, ,że idealnie spełniam warunki wymagane, aby pomyślnie przejść rekrutację.
Jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie, którą ukończyłam w roku 2009. W czerwcu tego roku zakończę edukację w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie. W trakcie nauki starałam się jak najlepiej i najsumienniej wypełniać swoje obowiązki, a także wykazywałam się aktywną postawą uczniowską. Udzielam się w "Szkolnym Kole CARITAS" pomagającym ludziom oczekującym wsparcia - przede wszystkim niepełnosprawnym dzieciom z okolic Pszczyny oraz podopiecznym programu „Adopcja na Odległość” - młodym Afrykańczykom pragnącym się kształcić.
Starałam się podnieść swoje kompetencje, uczestnicząc w programie „Młodzi przedsiębiorczy”, który pomyślnie zakończyłam, otrzymując certyfikat. Dzięki niemu stałam się bardziej operatywna, zorganizowana, a także miałam możliwość doskonalenia umiejętności współpracy w grupie.
Swoją przyszłość zawodową chciałabym związać z tłumaczeniem języka francuskiego, dlatego od trzech lat uczę się go w gimnazjum. Wiem, że w Pani szkole będę miała najpełniejszą możliwość dalszego rozwoju. Oprócz tego poznaję również język angielski, a w przyszłości chciałabym również posługiwać się językiem włoskim.
Mam nadzieję, że moje cechy charakteru i umiejętności spełnią Państwa oczekiwania. Będę bardzo wdzięczna za umożliwienie mi przedstawienia mojej kandydatury w trakcie bezpośredniej rozmowy.
Tekst byl tak dziwnie napisany, ze z ciekawosci wrzucilam polska wersje do Google Translate.

I stad tutaj taki dziwny twor. Wystarczylo "kopiuj-wklej"... hmm...

Sprobuj napisac sama ten tekst, to bedzie mozna poprawiac.

« 

Studia językowe

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie