Profil użytkownika Spacekewbs - wpisy na forum

Z tego co mnie nauczono, w tak zwanych «syllabes ouvertes» głoska "e" zawsze przybiera formę przymkniętej (é - [e]), natomiast w tak zwanych «syllabes fermées» głoska ta zawsze przybiera for…