DELF A1

DELF (właściwie Diplôme d’Études en Langue Française) dzieli się na poszczególne części. Pierwszą z nich jest moduł A1, który sprawdza poziom początkowy języka. Możliwy jest również w wersji JUNIOR (dla osób poniżej 18 roku życia). Definitywnie, najprostszy ze wszystkich części.

 

 

OPIS POZIOMU :

 

Ogólny : Egzamin sprawdza podstawowe opanowanie języka. Kandydat, który do niego podchodzi jest w stanie zrozumieć proste teksty, notatki, ogłoszenia, informacje związane z życiem codziennym, potrafi zredagować np. krótką kartkę pocztową, wypełnić formularz oraz umie wypowiadać się na konkretne tematy, które prowadzone są z wolno mówiącym egzaminatorem.

 

Czas trwania : 1 h 20 min

 

Compréhension de l’oral (rozumienie tekstu słuchanego) : ok. 20 min,

 

Compréhension des écrits (rozumienie tekstu pisanego) : 30 min,

 

Production écrite (wypowiedź pisemna) : 30 min,

 

Production orale (wypowiedź ustna) : ok. 10 min.

 

Cena : 120 zł

 

Opis poszczególnych części :

 

Compréhension de l’oral – opiera się na dwukrotnym wysłuchaniu trzech lub czterech bardzo krótkich nagrań, których tematem jest życie codzienne. Należy odpowiedzieć na pytania, które sprawdzają rozumienie prostych informacji. Po każdym odsłuchaniu tekstu następuje przerwa na odpowiedzi.

 

Compréhension des écrits – część, w której średnia uzyskanych punktów wśród zdających jest zawsze najwyższa. Trzeba odpowiedzieć na pytania odnośnie czterech lub pięciu krótkich tekstów, ogłoszeń, plakatów, notatek itp. Tematyka to życie codzienne - zawsze dostosowana do środowiska kandydata (w wersji JUNIOR tematy opierają się na wydarzeniach kulturalnych, szkole itp., w wersji TOUT PUBLIC – dla dorosłych – na sprawach zawodowych, pracy, rodzinie itd.).

 

Production écrite – składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich opiera się na uzupełnieniu i skompletowaniu krótkiej fiszki, bądź formularza, gdzie należy wpisać np. swoje imię, datę urodzenia itp. Druga część polega na zredagowaniu prostej kartki pocztowej do przyjaciela, maila bądź krótkiej notatki. Wszystko związane jest oczywiście z tematyką codzienną.

 

Production orale – ostatnia część, którą zdaję się osobno, w obecności komisji egzaminacyjnej. Składa się z trzech etapów : rozmowa kierowana, wymiana informacji oraz dialog symulowany. Podczas entretien dirigé trzeba odpowiadać na pytania egzaminatora, który pyta zazwyczaj o naszą rodzinę, miejsce zamieszkania, zainteresowania oraz przyjaciół.

 

Na części échange d’informations losuje się karteczki z prostymi słowami. Po wylosowaniu należy zadać egzaminatorowi pytanie związane właśnie z wylosowanym wyrazem. Ostatnia część, czyli dialogue simulé, opiera się również na wyborze jednego tematu z życia codziennego. W jego obrębie przeprowadza się rozmowę, w której zazwyczaj trzeba coś kupić, coś wynająć, zarezerwować, przeprosić lub poinformować. Wszystko trwa dosyć krótko, a egzaminatorzy mówią wolno i wyraźnie.

 

 

Wrażenia zdających :

 

Jacques-Quba :

 

„Egzamin był bardzo prosty, nerwy i stres okazały się w ogóle niepotrzebne. Oczywiście zależy to od odpowiedniego przygotowania – w moim przypadku było to ok. 120 godzin ogólnej nauki języka. Wszystkie tematy związane z życiem codziennym. Podczas rozmowy z komisją pytano mnie o moje miejsce zamieszkania, mojego brata, czym się zajmuje itp.

 

Nie ma się czym przejmować – grunt to dobre myślenie oraz przygotowanie ! A sam egzamin naprawdę był bardzo, bardzo łatwy !”

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.