Zabierają polskie dzieci

Temat przeniesiony do archwium.
http://interwencja.interia.pl/akcje/dzieci/

« 

Brak wkładu własnego

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie