HOMICIDE, MEURTRE, ASSASSINAT…

Temat przeniesiony do archwium
Trzy terminy na określenie zabójstwa (celowo unikać będziemy tu terminu „morderstwo”, który funkcjonuje raczej w języku potocznym, a nie specjalistycznym). Czy są one synonimiczne? Nie.

HOMICIDE (n.m.)– pojęcie najbardziej ogólne z trzech i najmniej precyzyjne, ponieważ może określać zarówno celowe pozbawienie kogoś życia, a więc zabójstwo (homicide volontaire), ale również nieumyślne spowodowanie śmiercihomicide involontaire albo też zabójstwo uzasadnione (homicide justifié)

Zabić – tuer
Popełnić zabójstwo – commettre un homicide
Zabójca – tueur (n.m.)
Płatny zabójca – tueur à gages
Seryjny zabójca – tueur en série

MEURTRE (n.m.) – sprawca działał z zamiarem pozbawienia życia (fait de donner volontairement la mort à autrui) ;
Jeśli sprawca, mimo agresji, nie spowodował śmierci ofiary, mówimy o usiłowaniu zabójstwaune tentative de meurtre

Popełnić zabójstwo – commettre un meurtre
Zabójca – meurtrier (n.m.)

Prawo francuskie kwalifikuje jako « meurtre » zabójstwo w afekcieun crime passionnel – sprawca działa z zamiarem pozbawienia życia, ale nie było to działanie z premedytacją (z góry zaplanowane, przygotowane)

ASSASSINAT (n.m.) – to zabójstwo z premedytacją - un meutre avec prémeditation, ze szczególnym okrucieństwem lub jeśli występują okoliczności obciążające (circonstances aggravantes, pl.f.) etc.

Popełnić zabójstwo – assassiner
Zabójca – assassin (n.m.)

Terminy dodatkowe:
Ludobójstwo – génocide (n.m.)
Dzieciobójstwo – infanticide (n.m.) [zabójstwo nowo narodzonego dziecka lub krótko po jego narodzinach]
Bratobójstwo – fratricide (n.m.)
Ojcobójstwo – parricide (n.m.) [zabójstwo rodziców oraz innych osób bliskich]