INFORMATIONS GÉNÉRALES

Temat przeniesiony do archwium
Linki do biuletynów CKE dotyczących egzaminu na poziomie podstawowym i roszerzonym:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/francuski_a1.pdf
oraz dla klas dwujęzycznych:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/franc_dj.pdf
Tu link do arkuszy egzaminacyjnych 2012 (z transkrypcą nagrań oraz kryteriami oceny):
http://www.franslex.com/Matura-2013.php
Co powinno się umieć i wiedzieć, zdając maturę na poziomie:

- podstawowym (czyli B1 zgodnie z klasyfikacja Radu Europy):
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

- rozszerzonym (czyli B2 zgodnie z klasyfikacja Radu Europy):
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
ZAKRES TEMATYCZNY na poziomie podstawowym i rozszerzonym - link do pobrania pliku:
http://franslex.s21.o12.pl/documents/zakres_tematyczny.pdf

« 

MATURA 2013

 »

MATURA 2013