Najdłuższe słowo w języku francuskim...

Temat przeniesiony do archwium
Pomijając formy koniugacyjne czasowników (np. déconstitutionnaliseraient i déconstitutionnalisassions – 26 liter), za najdłuższe słowo zwykło się uważać przysłówek anticonstitutionnellement oraz interdépartementalisation (25 liter).

Niemniej jednak pierwsze miejsce przypada słowu liczącemu aż 49 liter!
Mowa o pełnej nazwie poczciwej witaminy B -
(chlorure) d'aminométhylpyrimidinylhydroxyéthylméthythiazolium.

Miłego łamania języka :D

« 

Pomoc językowa

 »

Brak wkładu własnego