sprawdzi ktoś?

Temat przeniesiony do archwium.
Mam dwóch braci- J'ai deux freres
A ty? - Et toi?
Warszawa -
Kraków -
Drogi Piotrze - Chere Pier
Polecam... Je recommande
Warszawa- Varsovie
Kraków- Cracovie
Drogi Piotrze- Cher Pierre
I jeszcze akcent : J'ai deux frères

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie