Sprawdzenie tekstu - Negatywne aspekty wsi.

Temat przeniesiony do archwium
Witam, nie wiem do końca czy ten tekst jest poprawnie zrobiony. Proszę o pomoc.

À mon avis, Aspects negative de habiter à la campagne est manque de services tel que taxi ou bus. Je ne préférez pas la campagne parce que il y a le manque d'accès l'internet. Je ne choisis pas la campagne parce que il y a difficile trouver un emploi.
Aspects > czemu wielka litera?
negative > ort. x2
de habiter > rozzwiew
services tel que > usług taki jak
Je ne préférez > odmiana?
parce que il > rozziew
il y a le manque d'accès > tak nie
accès l'internet > "dostęp internet"
il y a difficile > nigdy
difficile ___ trouver
Aspects, manque, taxi ou bus > rodzajniki?