List prywatny - proszę o wskazówki dotyczące moje listu

Temat przeniesiony do archwium.
treść:
Wybierasz się na wakacje do Paryża. Chciałabyś zatrzymać się na kilka dni u kolegi/koleżanki w Paryżu. Napisz list do niej / niego, a w nim:
- poinformuj kolegę/koleżankę , że właśnie zdałaś ostatnie egzaminy i wyraź radość z tego powodu;
- przedstaw swoje plany wakacyjne;
- zapytaj , czy możesz odwiedzić ją/ jego w czasie wakacji;
- zaproponuj jemu/ jej wizytę w Polsce.

Moja treść listu:
Mon chéri,
Merci pour ta lettre. Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvells.
J'ai la joie de vous annoncer que précisément je suis passer l'examen écrite du lycée.
Je suis heureuse parce que j'ai eu une diplôme avec mention très bien.
As-tu des plans pour vacances? Ma des plans pour vacances sont suivant: tojours je voulais vis le château du Louvre , la cathèdrale Notre Dame de Paris et la tour Eiffel.
Est-ce que je peux viste à longtemps les vacances?
Si tu veux aller pour moi du Pologne.
Prends soin de toi.
Écris-moi vite.
XYZ.

To mój pierwszy list, pewnie są jakieś błędy. Ale i tak jest z siebie zadowolona. Nie które wyrażenia brałam z książki wyd. PWN "Zwroty i wyrażenia w języku francuski".
nouvells > ort.
J'ai la joie de vous > trzeba wybrać formę w jakiej się zwracasz: per ty albo per pan(i)
je suis passer l'examen > odm./gram.
examen écrite > rodz. examen?
une diplôme > rodz.?
pour __ vacances
Ma des > nigdy razem
sont __ suivant > + ort.
tojours je voulais vis > patrz poprzednie ćwiczenie ;-)
je peux viste > niezrozumiałe
à longtemps les vacances? > niezrozumiałe
aller pour moi du Pologne > niezrozumiałe
nouvells > nouvels
J'ai la joie de vous >J'ai la joie de tu
je suis passer l'examen écrite du lycée. > je passe les examen écrites du lycée.
une diplôme > le diplôme
pour __ vacances > pour la vacances
Ma des > Mes plans
sont __ suivant > sont les suivantes
tojours je voulais vis > j'ai toujours voulu être
Est-ce que je peux viste à longtemps les vacances? - moje pytanie miało brzmieć: Czy mogę odwiedzić cię w czasie wakacji?
Si tu veux aller pour moi du Pologne. - tutaj miałam na myśli : Jeśli chcesz przyjedź do mnie do Polski.
Spróbowałam napisać dwa zadania:
Czy mogę odwiedzić cię w czasie wakacji? > Puis-je tu rendre visite pendant les vacances ?
Jeśli chcesz przyjedź do mnie do Polski. > Si vous voulez venir à mon polonaise.
nouvels > zimniej
J'ai la joie de tu > cieplej
je passe > zdałaś czy zdajesz?
les examen écrites > muszą się zgadzać liczba i rodzaj
la vacances > nigdy w życiu (nie wiem czemu wszyscy ten błąd robią)
les suivantes > rodzaj plans?
Est-ce que je peux viste à longtemps les vacances? - moje pytanie miało brzmieć: Czy mogę odwiedzić cię w czasie wakacji?
Est-ce que je peux > dotąd jest ok
viste > co to za słowo?
à longtemps > to nie jest "podczas"
Si tu veux aller pour moi du Pologne. - tutaj miałam na myśli : Jeśli chcesz przyjedź do mnie do Polski.
Si tu veux > dotąd dobrze
aller > przyjedź? tryb rozkazujący i inny czasownik
pour moi > jest "dla mnie", a ma być "do mnie"
du Pologne. > "du" to nie "do", "do" będzie tak samo jak "w"
Mon chéri,
Merci pour ta lettre. Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
J'ai eu la joie de tu annoncer que précisément je passai les examens écrites du lycée.
Je suis heureuse parce que j'ai eu le diplôme avec mention très bien.
As-tu des plans pour vacances? Mes des plans pour vacances sont mes suivantes: j'ai toujours voulu être le château du Louvre , la cathèdrale Notre Dame de Paris et la tour Eiffel.
Est-ce que je peux tu visiter pendant les vacances?
Si tu veux venir à moi à Pologne.
Prends soin de toi.
Écris-moi vite.
XYZ.
J'ai eu la joie de tu annoncer

Je pars, bon, mais avant, laisse-moi t'annoncer une nouvelle, de peu d'importance il est vrai, j'attends un enfant, je le sais depuis trois semaines.


que précisément je passai

uwaga na fałszywego przyjaciela z angielskiego „to pass”
passer = zdawać, réussir = zdać
zobacz na tych dwóch przykładach:
(...) je viens de passer les examens et j'ai réussi.
Je viens de passer les examens d'entrée à Bordeaux, sans succès, mais j'étais en candidat libre...


les examens écrites du lycée.

chodzi o egzaminy wstępne?
Les réformes envisagées portent principalement sur la réorganisation des examens d'entrée au lycée
Comment se sont passés vos examens d'entrée au lycée ?


Egzaminy są rodzaju męskiego, liczba mnoga, więc:
Examens écrits et oraux-écrits de la 1° année UPA de Licence en Droit.
Pour élaborer un système d'examens national fiable en Fédération de Russie, les examens écrits devront remplacer quantité d'examens oraux.


As-tu des plans pour vacances?

Avec l'été qui s'annonce, vous commencez sûrement à faire des projets pour les vacances.
Avez-vous des projets pour les vacances de la Toussaint ?


Mes des plans pour vacances > „mes” już określa, „des” zdecydowanie niepotrzebne

sont mes suivantes: > mes nie + musisz ustalić rodzaj z tym co wymieniasz (tutaj: plany)
Les effets (n.m.) indésirables communs sont les suivants
Les taux (n.m.) applicables à la bière sont les suivants


Espèce (n.f.) dont les caractéristiques sont les suivantes
Les plus importantes lipoprotéines (n.f.) sont les suivantes


j'ai toujours voulu être le château du Louvre > to wzięłaś z przykładu, ale czasownik niepotrzebnie zmieniłaś, bo wyszło ci, że zawsze chciałaś być zamkiem

Tes projets immédiats ? — J'ai toujours voulu visiter Malte. —Bon choix!
J'ai toujours voulu visiter leurs fameuses cités sous-marines, et à mon avis le moment est venu.


la cathèdrale > ort.

Est-ce que je peux tu visiter pendant les vacances? > Były takie opinie tutaj, że nie można się uczyć ze starych podręczników, ale ja ci dam przykład z podręcznika z 1984 r.:

4. Est-ce que je peux t'apporter un sandwich ?
5. Est-ce que je peux te rendre visite pendant l'été ?
6. Est-ce que je peux t'acheter des fleurs ?


venir > czasownik wybrałaś dobry, ale zapomniałaś go odmienić

Viens ! Viens ! Mais viens donc ! (tryb rozkazujący)

à moi >
Viens chez moi, je te présenterais ma soeur Suzanne et mon petit frère Willy ; Et j'ai aussi un chien, Gaspar.

à Pologne. > gdyby ojczyzna nasza piękna była tylko miastem (albo mieściła się na wyspie)

(Il s'incline et sort)
edytowany przez humpetej: 22 gru 2014
Temat przeniesiony do archwium.

« 

Studia we Francji