Jak przetłumaczyć

Temat przeniesiony do archwium
Jak przetłumaczyć na polski takie zdanie: Il manque à Paul de pouvoir s`inscrire.
Czy wersja "Paulowi brakuje możliwości zapisania się." jest poprawna?
oui

 »

Matura