Tłumaczenie proszę o pomoc!

Temat przeniesiony do archwium.
Czy mógłby mi to ktoś przetumaczyć:

Instrukacja obsługi telewizora

Telewizor właczamy przez naciśniecie przycisku. Dalej obsługujemy telewizor prez pilot. Na pillocie mam ponumerowane pryzciski, odpowiednia cyfra jest przypisana danemu kanałowi. Naciskamy np 3 i włacza nam się odpowiedni program. Telewizor posiada funkcje regulacji głośności. Głos możemy regulować przez pilot wybierając odpowiedni przycisk, który odpowiada ze przyciszenie lub podgłoszenie. Aby wyłączyć telewizor możemy to zrobić naciskając na przycisk przy telewizorze (ten sam co do włączenie) lub na pilocie.
Telewizor właczamy przez naciśniecie przycisku.
Nous allumons la télévision en appuyant sur le bouton.

Dalej obsługujemy telewizor prez pilot.
Ensuite nous utilisons la télévision avec la télécommande.

Na pillocie mam ponumerowane pryzciski,odpowiednia cyfra jest przypisana danemu kanałowi.
Sur la télécommande, il y a des touches numérotées qui sont appropriées aux canaux.

Naciskamy np 3 i włacza nam się odpowiedni program.
Nous appuyons sur 3 par exemple et cela nous met sur le programme approprié.

Telewizor posiada funkcje regulacji głośności.
La télévision possède également une fonction de régulation du son.

Głos możemy regulować przez pilot wybierając odpowiedni przycisk
Nous pouvons réguler le son grâce à la télécommande en choisissant le bouton approprié

Aby wyłączyć telewizor możemy to zrobić naciskając na przycisk przy
>telewizorze (ten sam co do włączenie) lub na pilocie.
Pour éteindre la télévision on peut appuyer sur le bouton situé sur le côté (le même que pour allumer) ou alors avec la télécommande.
Dzięki :)

« 

Brak wkładu własnego

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie