jak zapytać po francusku?

Temat przeniesiony do archwium
jak zadać pytania:

Jaka jest pogoda na wschodzie Francji w czasie lata, a jaka w czasie zimy?

Wolisz mieszkać w mieście czy na wsi?

Czym najczęściej poruszają się mieszkańcy miast?

Dlaczego młodzież podróżuje częściej niż starsze pokolenie?

Dlaczego starsze osoby nie chcą się przemieszczać ?

Bardzo proszę o przetłumacznie
Witam,
Jaka jest pogoda na wschodzie Francji w czasie lata, a jaka w czasie zimy?
Quel temps fait-il à l’est de la France pendant l'été (en été) et pendant l’hiver (en hiver) ?

Wolisz mieszkać w mieście czy na wsi?
Tu préfères habiter dans la ville ou à la compagne ?

Czym najczęściej poruszają się mieszkańcy miast?
Quel moyen de transport prennent les habitants des villes le plus souvent ?

Dlaczego młodzież podróżuje częściej niż starsze pokolenie?
Pourquoi les jeunes voyagent plus souvent que la génération de personnes plus âgées ?

Dlaczego starsze osoby nie chcą się przemieszczać ?
Pourquoi les personnes âgées ne veulent pas bouger ?

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie