prośba o przetłumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
witam

mam ogromą prośbę, czy możecie przetłumaczyć ten fragment na j. polski?
Z góry serdeczie dziękuję
"Si l'acheteur ne procède pas à la réception de la commande dans les 7 jours suivant la notification de recevoir, conformément au § 9, al. 1 ou en cas de refus de signer le protocole par l'Acheteur, le contractant peut procéder à la réception unilatérale, en avertissant de ce fait l'Acheteur. Les Protocoles d'accords unilatéraux sont contraignantes pour l’Acheteur et autorisent l'Entrepreneur à émettre des factures de TVA et à réaliser la livraison conformément aux conditions définies dans § 8 du Contrat."
"Jeżeli kupujący nie dokona odbioru zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia zgodnie z § 9 ust 1. lub w przypadku odmowy podpisania protokołu przez Zamawiającego, wykonawca może może przystąpić do odbioru jednostronnego tym samym powiadamia kupującego. Protokoły jednostronnych umów są wiążące dla Kupującego i pozwalają Wykonawcy na wystawienie faktury VAT i dostarczenia oraz osiągnięcia warunków określonych w § 8 umowy
edytowany przez rafix0016: 10 kwi 2012

« 

Kultura i obyczaje