Proszę o pomoc. (Język Francuski)

Temat przeniesiony do archwium.
Zad.1 Uzupełnij i przetłumacz.

Proszę o pomoc. Mianowicie chodzi o przetłumaczenie zdań i wstawienie odpowiednich słów w wolne miejsce. trzy pierwsze zdania jakoś mi wyszły, ale nie wiem czy mam dobrze. Proszę także o sprawdzenie. A pozostały niestety nie potrafię.:( Mam nadzieję, że mogę liczyć na pomoc.


etait, avait, brillait, allaient, avais, pleuvait, premier, faisait

1. Hier, il ....etait..... tres chand. - Wczoraj to było bardzo gorąco.

2. Vous ....premier....... tonjours un parapleie. - Ty pierwszy zawsze masz parasol.

3. Le soleil ...brillait....... - Słońce świeciło.

4. J' .......... froid danc je me suis habille'e chandemen

5. Pendrant notre sejour en Espagne, le teps .......... magnifigne.

6. Elle ............ les yenx verts.

7. A' Londres, il .......... a torrents.

8. Chaque jour, ils .............. a la plage.
1. nie - nie
2. nie - nie
3. ok - ok

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa