Jak to się czyta? :|

Temat przeniesiony do archwium.
En general, je n'ai pas beaucoup de temps libre car je dois frequenter l'ecole. En plus, je dois aussi remplir plusieurs taches menageres a la maison. Mais, si je suis enfin libre, j'aime beaucoup lire des livres, ecouter de la musique, surfer dans l'Internet... J'aime bien rencontrer mes amis et aller ensemble quelque part en vue de m'amuser, et bavarder. Je fais un peu de sport: je pratique la natation et en hiver je vais de temps skier a la montagne.

Normalement, juste apres etre revenue de l'ecole, je dejeune et puis je lis quelque chose, je verifie ma boite aux lettres dans l'Internet et je telephone a mes copains. Samedi ou dimanche, nous allons au cafe, au pub et meme au cinema. Si nous n'avons pas trop d'argent, nous decidons souvent d'organiser une petite fete chez quelqu'un.

Z góry dziękuję :)
ą żeneral, ży ne pa boku dy tą libre kar ży dła frekąte lekol. Ą plus, ży dła osi rąmplir pluzjer tasz menażer a la mezą. Me, si ży słi ąfę libr, żem boku lir de livr, ekute dy la muzik, surfer dą lęternet... żem bję rąkątre mezami e ale ąsąbl kelky par ą vu dy mamuze, e bavarde. ży fe ę py dy spor: ży pratik la natasją e ą niver ży we dy tą skje a la mątań. Normalymą, żust apre etr revenu dy leokol, jy dyżyn e pui ży lis kelky szoz, ży werifi ma błat o letr dą lęternet e ży telefon a me kopę. Samdi u dimąsz, nu zalą o kafe, o pub et mem o sinema. Si nu nawą pa tro darżą, nu desidą suwą dorganize un ptit fet sze kelkę.

Dziwnie to wygląda... ;)

P.S. W wielu przypadkach zapisałam tu "u", jeżeli znasz zapis fonetyczny to taki dżwięk (jak np. w wyrazie amuser)reprezntuje "y" (usta trzeba ułożyć jak do wymowy "u", ale wymawia się "i"...).
Dziękuje bardzo !!!! :)
Salut!
Widzę tu parę drobnych błędów językowych,dotyczących wymowy niektórych wyrazów..
Pozwól,że ci pomogę...
ze żienial,że nem pa,buko,...dalej nie chce mi się pisać,wybaczcie mi,za długie teksty...To sa naprade drobne błędy wymowy..
Zyczę owocowej nauki j.francuski.
Jeśli o mnie chodzi,zdaje w tym roku z niego maturę i idzie mi całkiem dobrze!
Pozdrawiam.
Au bientôut.