Liczba mnoga

Temat przeniesiony do archwium.
Kto wie jak tworzyć liczbę mnogą rzeczowników zakończonych na -ail. np. travail. Bo ja spotkałem się z takim wyjaśnieniem, że czasami się dodaje tylko -s a czasami ail zamieniamy w aux. Innym razem , ze te co tworzą liczbę mnogą na aux to wyjątki od tej reguły.Proszę kogoś kto zna dobrze francuski o wyjaśnienie.
Rzeczowniki zakończone na -ail w liczbie mnogiej przeyjmują końcówkę-aux.
Wyjatkiem jest: le détail-les détails.

 »

Pomoc językowa