2 zdania

Temat przeniesiony do archwium.
Pomogliście mu?
Vous aidez lui?
Dlaczego jej nie zaprosiliście?
pourqois vous n'invite pas elle?
Pomogliście mu?
L'avez-vous aidé?
Dlaczego jej nie zaprosiliście?
Pourquoi ne l'avez-vous pas invitée?

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia