Im..., tym... KONSTRUKCJA?

Temat przeniesiony do archwium
Jest we francuskim jakaś konstrukcja do zdania typu: im..., tym... ?
Proszę o odpowiedź
Jest.
Plus ... , plus.... (im więcej/bardziej coś tam jednego, tym więcej/bardziej coś innego)
Plus..., moins.... (im więcej/bardziej coś tam, tym mniej/słabiej coś tam innego) itd.
Moins...., moins
lub Moins..., plus....
np. plus on mange de proteines plus on maigrit - im więcej je się białka, tym bardziej się chudnie.
Po polsku też można powiedzieć np. "Wolniej jedziesz, dalej zajedziesz", co ma takie samo znaczenie jak: "im wolniej jedziesz, tym dalej zajedziesz"
merci ;)