Kiedy używamy czasownika ,,connaitre" a kiedy ,,savoir"

Temat przeniesiony do archwium.
jak w temacie.
Connaître znaczy znać :
connaître qqn - znac kogoś
connaître les raisons - znać powody
connaître un métier - znać swój zawód fach
connaître des nouvelles znać nowiny
connaître po prostu znaczy znać coś
savoir znaczy wiedzieć ale także umieć, potrafić je sais dessiner, je sais chanter
Analogia jak z języku polskim, wszystko jest w słowniku...
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-11988.php
http://www.bertrandboutin.ca/Folder_151_Grammaire/N_b_savoir_connaitre.htm

« 

Nauka aktywna

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia