la recension, l'analyse, l'examen czy la critique?

Temat przeniesiony do archwium.
Jak po francusku jest recenzja? Konkretnie recenzja wystawy artystycznej.
la critique ? na przykład la critique littéraire mówi się to samo o wystawie artystycznej.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia