Uzgodnienie participe passé.

Temat przeniesiony do archwium.
Witam, mam problem z uzgodnieniem participe passé w passé composé przy czasownikach odmieniających się z avoir.

"Participe passé uzgadniamy czasami kiedy występuje z czasownikiem posiłkowym avoir - mieć. Dzieje się tak wtedy, kiedy dopełnienie bliższe (w formie rzeczownika lub zaimka dopełnienia bliższego) występuje przed czasownikiem, np.:
J'ai invité mes parents -> Je les ai invités
Tu as ouvert la porte -> Tu l'as ouverte"
Zaimki dopełnienia bliższego to:
je - me
tu - te
il - le, l'
elle - la, l'
nous - nous
vous - vous
ils - les
elles - les
Mój problem polega na tym, że w zdaniach przykładowych zawsze użyte są: le, la i les. A jak jest z innymi?
Przykładowo zdania:
Je vous ai invité(e)s
Tu m'as offensée (jeśli obraził dziewczynę)
Elle nous a trompé(e)s
Ils t'embrassée.
są poprawne?
Ils t'ont embrassée.
Reszta jest calkiem poprawna.

 »

Nauka języka